Het nieuwe erfrecht: is een ‘verklaring tot behoud’ voor u zinvol?

Sinds 1 september 2018 zijn nieuwe regels van toepassing voor nalatenschappen. Deze grondige hervorming wijzigt ook de manier waarop schenkingen bij uw overlijden gewaardeerd moeten worden. Ook voor schenkingen uit het verleden. Als u wenst dat de oude regels behouden blijven dan dient u een ‘verklaring van behoud’ af te leggen. Dit kan tot en met 31 augustus 2019.


In bepaalde gevallen zou het opportuun kunnen zijn om bepaalde oude regels te behouden.


Een voorbeeld kan één en ander duidelijk maken.


Hoe het was voor 1 september 2018?
In 1995 heeft Paul € 25.000 aan zijn dochter Pauline gestort om haar toe te laten een woning aan te kopen. Omdat het gaat om een schenking als voorschot op de erfenis, weet Paul dat, bij het openvallen van zijn nalatenschap, deze som in mindering gebracht zal worden op het erfdeel van Pauline (teneinde de gelijkheid met haar broers en zussen te respecteren) en dat er rekening gehouden zal worden met de waarde van het geschonken goed op het ogenblik van de schenking (zijnde € 25.000). Dat was althans de regel, met name voor schenkingen van geldsommen, tot 31 augustus 2018.

Hoe het nu is?
Deze waarderingsregel voor schenkingen werd vanaf 1 september 2018 gewijzigd : de schenking zal, in het kader van de nalatenschap van de schenker, in aanmerking genomen worden voor de waarde van het geschonken goed op de dag van de schenking (€ 25.000), doch met een indexering tot aan het overlijden van de schenker (behoudens uitzonderingen zoals bijvoorbeeld: schenking met voorbehoud van vruchtgebruik). De nieuwe regels gelden ook voor «oude» schenkingen. Dit betekent dus dat de som die minder aan Pauline toekomt niet langer € 25.000 maar wel € 25.000 + indexering zal zijn [indexering in functie van het indexcijfer der consumptieprijzen, vanaf de datum van de schenking dus vanaf 1995 tot op de dag van het overlijden].
Dit komt misschien niet overeen met de wil van Paul die kan wensen dat de waarde van deze schenking niet geïndexeerd wordt maar deze in aanmerking genomen wordt zoals deze bestond op het ogenblik van de schenking … In zo’n geval is een verklaring van behoud noodzakelijk.


Wat is een verklaring van behoud?
Een verklaring van behoud is een akte die door de schenker bij de notaris opgemaakt wordt om de toepassing van bepaalde oude regels met betrekking tot schenkingen die hij vóór 1 september 2018 gedaan heeft, te behouden. Let wel, deze verklaring van behoud geldt voor alle schenkingen die gebeurd zijn vóór 1 september 2018. Personen die schenkingen verricht hebben, hebben tot en met 1 september 2019 de tijd om samen met hun notaris na te gaan of het, in hun specifieke geval, te verkiezen is om de oude schenkingen volgens de « oude » regeling in aanmerking te nemen, door een dergelijke verklaring van behoud op te stellen.

Belangrijk
Schenkingen die van na 31 augustus 2018 dateren, vallen altijd onder de nieuwe regels!

Bron: notaris.be